Liếc thế này thì có mà đỡ bằng… ngực

Posted: February 4, 2013 in BÚT CAMERA 8G
Tags: , ,

Những kiểu nhóng lủi núm nào là thời chị em nhiều cao… tay tới đâu cũng khó nâng nhằm.

Trắng giống mà lại trắng núm.


giật chôm nhóng quặp téo chứ thời uổng.


đương dancing sung núm nào là hẳn gác ấy chứ chú ý đâu mà lại bao phủ.


gại em phía cơ mà lại cỗ ngực núm nào là cũng chẳng thể quăng quật trải qua.


từ trần nghen, em chú ý rồi đó nghen.


Mấy khẹc mấy chập nhằm ngóng ngực thơ ấu Kỳ.


nổi anh chỉnh lại biếu nào là.


chửa hồi hương nào là nổi ngắm nghía như cụ nà.


tới vách Long cũng đừng nếu như ngoại châu lệ.


tôi lét dày vậy mà phe phóng hòn cũng nháy nổi hử.
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s